Serie 1. 19/5-18
Älg 80m 
Anders Lundell       12p
Rickard Hagelin      55p
Oskar Andersson   62p
Gunilla Flyckt          68p
Gunilla Flyckt          64p


Mini Älg 50m
Gunnar Johansson  63p
Gunnar Johansson  65p
Oskar Andersson    71p
Anders Lundell        23p
Rickard Hagelin       60p

 

Serie 2. 2/6-18
Älg 80m
Rickard Hagelin          64p
Daniel Andersson      55p
Oscar Andersson       69p
Robert Norling           26p


Mini Älg 50m
Lars Hamarström      52p
Rickard Lundell          52p
Lars Hamarström      48p
Daniel Andersson      67p
Oscar Andersson       70p
Rickard Hagelin          61p
Robert Norling            18p
 

Serie 3. 9/6-18
Älg 80m
Rickard Hagelin          46p
Daniel Andersson      67p

Gunilla Flyckt              68p
Gunilla Flyckt              69p
Daniel Andersson      66p


Mini Älg 50m
Lars Hamarström      56p
Daniel Andersson      60p
Rickard Hagelin          54p
Daniel Andersson      68p

JAKTSTIG 29/9-18