ÅRSMÖTET INSTÄLLT 22 MARS 2020
VIKTIG INFORMATION
Efter att tagit del av myndigheters och jägareförbundets rekommendationer och beslut angående smittorisken för bla Covid-19 (Corona) har jag i egenskap av ordförande tagit beslut att ställa in årsmötet den 22 mars på obestämd tid. Detta med hänsyn till att klubblokalen är liten och med mycket folk, med begränsad ventilation samt att vi är i varierande åldrar och med ökad ålder ökar också risken för svåra komplikationer vid smitta.
Jag kommer noga att följa utvecklingen av Covid-19 och sammankalla styrelsen för beslut till ny kallelse till årsmöte när förutsättningarna förändras i positiv riktning
Föreningens verksamhet kommer att fortgå som vanligt under nuvarande styrelse ledning framtill dess att årsmötet kan genomföras.
Kallelse till nytt Årsmöte kommer att anslås vid Getmossens skjutbanor, via vår hemsida och här på Facebook. Något utskick via brev kommer ej att göras.
John Sandh, ordförande

bLI mEDLEM


För att bli medlem i Garpenbergs Jaktskytteklubb

Ange Namn, Personnummer, e-mail samt adress på inbetalningen. Finns postlåda i klubbstugan för lämnande av e-post adress.

Bankgiro: 5527-9111

Pris för medlemskap i klubben.
Senior: 200kr
Junior: 100kr
(som junior räknas hela året man fyller 20)

Öppettider

MÅNDAG        09:00 - 21:00
TISDAG           09:00 - 21:00 
ONSDAG         09:00 - 21:00
TORSDAG       09:00 - 21:00
FREDAG          09:00 - 21:00
LÖRDAG          09:00 - 16:00
SÖNDAG          09:00 - 16:00
HELGDAG         09:00 - 16:00
HÅLL ER TILL DESSA TIDER SÅ VI SLIPPER KLAGOMÅL OCH BLIR TVUGNA ATT ÄNDRA VÅRA TIDER.

Pris för lerduvor på trap eller skeetbana.
Medlemmar:            25kr/serie
Icke Medlemmar:    35kr/serie